•  Когато правите поръчка, Вие се съгласявате, че всички данни предоставени за покупка са верни и пълни, моля не забравяйте да отбележите пълните си данни.
  •  migrabg приема вашата поръчка по-всяко време на денонощието и ги обработваме всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поръчките заявени след горе посочения час 16:00, се обработват на следващият ден.
  • Преди да ви бъде извършена доставката, ние ще се свържем с вас за потвърждение на поръчката,
  • След като вече бъде изпратена, поръчката не може да бъде променяна. За тази цел, ви молим да се свържете с нас.
  • Доставката е от 3-5 дни след поръчката /това се налага заради индивидуалността на всяка поръчка/
  •  Цената на продукта не включва цена за доставка.